Intrångsförsök / Penetrationstest

Dokumentet som jag skrivit till företaget är sekretessbelagt. Jag kommer därför inte att nämna företagsnamn eller dess uppgifter som kan avslöja vilket företag jag har testat. Jag kommer att kalla företaget nedan för ”Företaget AB”. IP-adresserna kallar jag för ”IP-adressen” nedan. Den här inlägget är översikt från det verkliga dokumentet och innehåller inte samma struktur […]