Trekronorshop.se – Webbutik

Nedan är en webbutik som jag har fått i uppdrag att göra. Jag har programmerat hela webbutiken och varit involverad i den större delen av designen. Jag har följt Trekronor’s grafiska mall. Webbutiken är programmer i Servlet/JSP med Garp som affärsystem för att administrera innehåll, artiklar, orders och allt annat i processen till det att […]

Audishop.se – Webbutik

Nedan är en webbutik som jag har fått i uppdrag att göra. Jag har programmerat hela webbutiken och varit involverad i den större delen av designen. Jag har följt Audi’s grafiska mall. Webbutiken är programmer i Servlet/JSP med Garp som affärsystem för att administrera innehåll, artiklar, orders och allt annat i processen till det att […]

Intrångsförsök / Penetrationstest på större företag

Dokumentet som jag skrivit till företaget är sekretessbelagt. Jag kommer därför inte att nämna företagsnamn eller dess uppgifter som kan avslöja vilket företag jag har testat. Jag kommer att kalla företaget nedan för ”Företaget AB”. IP-adresserna kallar jag för ”IP-adressen” nedan. Den här inlägget är översikt från det verkliga dokumentet och innehåller inte samma struktur […]